Lorenzo Valla,
Discourse on the Forgery
of the Alleged Donation of Constantine

In Latin and English
English translation by Christopher B. Coleman
(New Haven: Yale University Press, 1922).

Hanover Historical Texts Project
Scanned and proofread by Jonathan Perry, February 2001.The Donation of Constantine
As Given in Part 1, Division 96, Chapters 13 and 14
of Gratian's Decretum,
or Harmony of the Canons.
10-19[Page 10]

THE DONATION OF CONSTANTINE

AS GIVEN IN THE DECRETUM GRATIANI (CONCORDIA
DISCORDANTIUM CANONUM) [1]

PRIMA PARS DISTINCTIO XCVI

[PALEA.
CAPITULUM XIII. DE EODEM. [2]

CONSTANTINUS imperator coronam, et omnem regiam dignitatem in urbe Romana, et in Italia, et in partibus occidentalibus Apostolico concessit. Nam in gestis B. Silvestri (que B. Papa Gelasius in concilio LXX. episcoporum a catholicis legi commemorat, et pro antiquo usu multas hoc imitari dicit ecclesias) ita legitur:]

[PALEA.
C. XIV. DE EODEM.

CONSTANTINUS imperator quarta die sui baptismi privilegium Romanae ecclesiae Pontifici contulit, ut in toto orbe Romano sacerdotes ita hunc caput habeant, sicut iudices regem.

[Page 11]

THE DONATION OF CONSTANTINE

AS GIVEN IN PART ONE, DIVISION XCVI, CHAPTERS XIII AND XIV OF GRATIAN'S DECRETUM, OR HARMONY OF THE CANONS.

PART ONE. DIVISION XCVI.

[PALEA [1]
CHAPTER XIII. CONCERNING THE SAME. [2]

THE Emperor Constantine yielded his crown, and all his royal prerogatives in the city of Rome, and in Italy, and in western parts to the Apostolic [See]. For in the Acts of the Blessed Sylvester (which the Blessed Pope Gelasius in the Council of the Seventy Bishops recounts as read by the catholic, and in accordance with ancient usage many churches he says follow this example) occurs the following:]

[PALEA.
C. XIV. CONCERNING THE SAME.

THE Emperor Constantine the fourth day after his baptism conferred this privilege on the Pontiff of the Roman church, that in the whole Roman world priests should regard him as

[Page 12] In eo privilegio ita inter cetera legitur: "Utile iudicavimus una cum omnibus satrapis nostris, et universo senatu optimatibusque meis, etiam et cuncto populo Romanae gloriae imperio subiacenti, ut sicut B. Petrus in terris vicarius Filii Dei esse videtur constitutus, ita et Pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices, principatus potestatem amplius quam terrena imperialis nostrae serenitatis mansuetudo habere videtur, concessam a nobis nostroque imperio obtineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios firmos apud Deum esse patronos. Et sicut nostram terrenam imperialem potentiam, sic eius sacrosanctam Romanam ecclesiam decrevimus veneranter honorari, et amplius quam nostrum imperium et terrenum thronum sedem sacratissimam B. Petri gloriose exaltari, tribuentes ei potestatem, et gloriae dignitatem atque vigorem, et honorificentiam imperialem. Atque decernentes sancimus, ut principatum teneat tam super quatuor precipuas sedes, Alexandrinam, Antiocenam, Ierosolimitanam, Constantinopolitanam, quam etiam super omnes in universo orbe terrarum ecclesias Dei, et Pontifex, qui pro tempore ipsius sacrosanctae Romanae ecclesiae extiterit, celsior et princeps cunctis sacerdotibus totius mundi existat, et eius iudicio queque ad cultum Dei vel fidei Christianorum stabilitatem procuranda fuerint disponantur. Et infra: . i. Ecclesiis beatorum apostolorum Petri et Pauli pro continuatione luminariorum possessionum predia contulimus, et rebus diversis eas ditavimus, et per nostram imperialem iussionem sacram tam in oriente, quam in occidente, vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudea, Grecia, Asia, Thracia, Affrica et Italia, vel diversis insulis, nostra largitate ei concessimus, ea prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestri summi Pontificis successorumque eius omnia disponantur. Et infra: . 2. Beatro Silvestro Patri nostro, summo Pontifici et universalis urbis Romae Papae, et omnibus, eius successoribus Pontificibus, qui usque in finem mundi [Page 13] their head, as judges do the king. In this privilege among other things is this: "We-together with all our satraps, and the whole senate and my nobles, and also all the people subject to the government of glorious Rome-considered it advisable, that as the Blessed Peter is seen to have been constituted vicar of the Son of God on the earth, so the Pontiffs who are the representatives of that same chief of the apostles, should obtain from us and our empire the power of a supremacy greater than the clemency of our earthly imperial serenity is seen to have conceded to it, choosing that same chief of the apostles and his vicars to be our constant intercessors with God. And to the extent of our earthly imperial power, we have decreed that his holy Roman church shall be honored with veneration, and that more than our empire and earthly throne the most sacred seat of the Blessed Peter shall be gloriously exalted, we giving to it power, and dignity of glory, and vigor, and honor imperial. And we ordain and decree that he shall have the supremacy as well over the four principal seats, Alexandria, Antioch, Jerusalem, and Constantinople, as also over all the churches of God in the whole earth. And the Pontiff, who at the time shall be at the head of the holy Roman church itself, shall be more exalted than, and chief over, all the priests of the whole world, and according to his judgment everything which is provided for the service of God and for the stability of the faith of Christians is to be administered. And below: . 1. On the churches of the blessed apostles Peter and Paul, for the providing of the lights, we have conferred landed estates of possessions, and have enriched them with different objects, and through our sacred imperial mandate we have granted him of our property in the east as well as in the west, and even in the northern and the southern quarter; namely, in Judea, Greece, Asia, Thrace, Africa, and Italy and the various islands; under this condition indeed, that all shall be administered by the hand of our most blessed father the supreme Pontiff, Sylvester, and his successors. And below: . 2. And to our Father, the Blessed Sylvester, supreme Pontiff and Pope universal, of the city of Rome, and to all the Pontiffs, his successors, who shall sit

[Page 14] in sede B. Petri erunt sessuri, de presenti contradimus palatium imperii nostri Lateranense, deinde diadema, videlicet coronam capitis nostri, simulque frigium, nec non et superhumerale, videlicet lorum, quod imperiale circumdare assolet collum; verum etiam et clamidem purpuream, atque tunicam coccineam, et omnia imperialia indumenta; sed et dignitatem imperialium presidentium equitum, conferentes etiam et imperialia sceptra, simulque cuncta signa, atque banda, et diversa ornamenta imperialia, et omnem processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae. . 3. Viris autem reverentissimis clericis in diversis ordinibus eidem sacrosanctae Romanae ecclesiae servientibus illud culmen singularitate, potentia et precellentia habere sancimus, cuius amplissimus noster senatus videtur gloria adornari, id est patricios atque consules effici, nec non et ceteris dignitatibus imperialibus eos promulgamus decorari. Et sicut imperialis milicia ornatur, ita et clerum sanctae Romanae ecclesiae omari decernimus. Et quemadmodum imperalis [sic] potentia offitiis diversis, cubiculariorum nempe, et ostiariorum, atque omnium excubitorum ornatur, ita et sanctam Romanam ecclesiam decorari volumus. Et ut amplissime pontificale decus prefulgeat, decernimus et hoc, clericorum eiusdem sanctae Romanae ecclesiae manipulis et linteaminibus, id est candidissimo colore, decorari equos, ita et equitare. Et sicut noster senatus calciamentis utitur cum udonibus, id est candido linteamini illustratis, sic utantur et clerici, ut sicut celestia ita et terrena ad laudem Dei decorentur. . 4. Pre omnibus autem licentiam tribuimus ipsi sanctissimo Patri nostro Silvestro et successoribus eius ex nostro indicto, ut quem placatus proprio consilio clericare voluerit, et in religiosorum numero clericorum connumerare, nullus ex omnibus presumat superbe agere. . 5. Decrevimus itaque et hoc, ut ipse et successores eius diademate, [Page 15] in the seat of the Blessed Peter even unto the end of the world, we by this present do give our imperial Lateran palace, then the diadem, that is, the crown of our head, and at the same time the tiara and also the shoulder-band,-that is, the strap that usually surrounds our imperial neck; and also the purple mantle and scarlet tunic, and all the imperial raiment; and also the same rank as those presiding over the imperial cavalry, conferring also even the imperial scepters, and at the same time all the standards, and banners, and the different ornaments, and all the pomp of our imperial eminence, and the glory of our power. . 3. We decree moreover, as to the most reverend men, the clergy of different orders who serve that same holy Roman church, that they have that same eminence, distinction, power and excellence, by the glory of which it seems proper for our most illustrious senate to be adorned; that is, that they be made patricians and consuls, and also we have proclaimed that they be decorated with the other imperial dignities. And even as the imperial militia is adorned, so also we decree that the clergy of the holy Roman church be adorned. And even as the imperial power is adorned with different offices, of chamberlains, indeed, and door-keepers, and all the guards, so we wish the holy Roman church also to be decorated. And in order that the pontifical glory may shine forth most fully, we decree this also; that the horses of the clergy of this same holy Roman church be decorated with saddle-cloths and linens, that is, of the whitest color, and that they are to so ride. And even as our senate uses shoes with felt socks, that is, distinguished by white linen, so the clergy also should use them, so that, even as the celestial orders, so also the terrestrial may be adorned to the glory of God. . 4. Above all things, moreover, we give permission to that same most holy one our Father Sylvester and to his successors, from our edict, that he may make priest whomever he wishes, according to his own pleasure and counsel, and enroll him in the number of the religious clergy [i.e., regular, or monastic, clergy; or, perhaps, the cardinals], let no one whomsoever presume to act in a domineering way in this. . 5. We also therefore decreed this, that he himself and his successors

[Page 16] videlicet corona, quam ex capite nostro illi concessimus, ex auro purissimo et gemmis pretiosis uti debeant, et in capite ad laudem Dei pro honore B. Petri gestare. Ipse vero beatissimus Papa, quia super coronam clericatus, quam gerit ad gloriam B. Petri, omnino ipsa ex auro non est passus uti corona, nos frigium candido nitore splendidum, resurrectionem dominicam designans, eius sacratissimo vertici manibus nostris imposuimus, et tenentes frenum equi ipsius pro reverentia B. Petri stratoris offitium illi exhibuimus, statuentes eodem frigio omnes eius successores singulariter uti in processionibus ad imitationem imperii nostri. . 6. Unde ut pontificalis apex non vilescat, sed magis quam terreni imperii dignitas gloria et potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, ut predictum est, quam Romanam urbem, et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates prefato beatissimo Pontifici nostro Silvestro universali Papae contradimus atque relinquimus, et ab eo et a successoribus eius per hanc divalem nostram et pragmaticum constitutum decernimus disponenda, atque iuri sanctae Romanae ecclesiae concedimus permansura. . 7. Unde congruum perspeximus nostrum imperium et regni potestatem in orientalibus transferri regionibus, et in Bizantiae provinciae optimo loco nomini nostro civitatem edificari, et nostrum illic constitui imperium, quoniam ubi principatus sacerdotum et Christianae religionis caput ab imperatore celesti constitutum est, iustum non est, ut illic imperator terrenus habeat potestatem. . 8. Hec vero omnia que per hanc nostram imperialem sacram, et per alia divalia decreta statuimus atque confirmavimus, usque in finem mundi illibata et inconcussa permanere decernimus. Unde coram Deo vivo, qui nos regnare precepit, et coram terribili eius iudicio obtestamur per hoc nostrum imperiale constitutum onmes nostros successores imperatores, vel cunctos optimates, satrapas etiam, amplissimum senatum, et universum

[Page 17] might use and bear upon their heads-to the praise of God for the honor of the Blessed Peter-the diadem, that is, the crown which we have granted him from our own head, of purest gold and precious gems. But since he himself, the most blessed Pope, did not at all allow that crown of gold to be used over the clerical crown which he wears to the glory of the Blessed Peter, we placed upon his most holy head, with our own hands, a glittering tiara of dazzling white representing the Lord's resurrection, and holding the bridle of his horse, out of reverence for the Blessed Peter, we performed for him the duty of groom, decreeing that all his successors, and they alone, use this same tiara in processions in imitation of our power. . 6. Wherefore, in order that the supreme pontificate may not deteriorate, but may rather be adorned with glory and power even more than is the dignity of an earthly rule; behold, we give over and relinquish to the aforesaid our most blessed Pontiff, Sylvester, the universal Pope, as well our palace, as has been said, as also the city of Rome, and all the provinces, places and cities of Italy and the western regions, and we decree by this our godlike and pragmatic sanction that they are to be controlled by him and by his successors, and we grant that they shall remain under the law of the holy Roman church. . 7. Wherefore we have perceived it to be fitting that our empire and the power of our kingdom should be transferred in the regions of the East, and that in the province of Byzantia, in the most fitting place, a city should be built in our name, and that our empire should there be established, for where the supremacy of priests and the head of the Christian religion has been established by the heavenly Emperor, it is not right that there an earthly emperor should have jurisdiction. . 8. We decree, moreover, that all these things, which through this our sacred imperial [charter] and through other godlike decrees we have established and confirmed, remain inviolate and unshaken unto the end of the world. Wherefore, before the living God who commanded us to reign, and in the face of his terrible judgment, we entreat, through this our imperial sanction, all the emperors our successors, and all the nobles, the satraps also, the most glorious senate, and all the

[Page 18] populum in toto orbe terrarum nunc et in posterum cunctis retro temporibus imperio nostro subiacentem, nulli eorum quoquo modo licere hec aut infringere, aut in quoquam convellere. Si quis autem, quod non credimus, in hoc temerator aut contemptor extiterit, eternis condempnationibus subiaceat innodatus, et sanctos Dei, principes apostolorum Petrum et Paulum sibi in presenti et in futura vita sentiat contrarios, atque in inferno inferiori concrematus cum diabolo et omnibus deficiat impiis. Huius vero imperialis decreti nostri paginam propriis manibus roborantes, super venerandum corpus B. Petri principis apostolorum posuimus. Datum Romae 3. Calend. Aprilis, Domino nostro Flavio Constantino Augusto quater, et Gallicano V. C. Coss."] [Page 19] people in the whole world, now and in all times still [3] to come subject to our rule, that no one of them in any way be allowed either to break these [decrees], or in any way overthrow them. If any one, moreover,-which we do not believe-prove a scorner or despiser in this matter, he shall be subject and bound over to eternal damnation, and shall feel the holy ones of God, the chief of the apostles, Peter and Paul, opposed to him in the present and in the future life, and he shall be burned in the lower hell and shall perish with the devil and all the impious. The page, moreover, of this our imperial decree, we, confirming it with our own hands, did place above the venerable body of the Blessed Peter, chief of the apostles. Given at Rome on the third day before the Kalends of April, our master the august Flavius Constantine, for the fourth time, and Gallicanus, most illustrious men, being consuls."]
Latin Footnotes
English Footnotes
[1] Corpus Iuris Canonici, ed. Aemilius Friedberg, Leipsic, 1879, vol. I, p. 342.

[2] The subject of cc. xi and xii is; Imperatores debent Pontificibus subesse, non preesse.

[1] The meaning of this word in this connection is unknown. The chapters to which it is prefixed are for the most part supposed to have been early marginal annotations afterwards incorporated in the text of the Decretum. Cf. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, vol. 1, Prolegomena, p. lxxxvi.

[2] The subject of chapters xi and xii is, "The Emperors must be under the Pontiffs, not over them." Chapters xiii and xiv continue the same subject.

[3] retro was used at Rome in the latter part of the eighth century with the peculiar meaning of "still" or "again." This is one of the clues to the date and place of the document. Henderson's translation is erroneous.

Return to Contents Return to Hanover Historical Texts Project